начало / Общи Условия

Общи Условия

Този сайт съдържа материали предназначени за лица над 18 години. С разглеждането на страниците на smile0n.com вие декларирате, че нямате морални, религиозни, възрастови или законови ограничения да разглеждате материали за възрастни, навършили сте пълнолетие и се съгласявате безусловно с настоящите условия за ползване.

Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля напуснете сайта незабавно.

1. Този сайт съдържа материали предназначени за лица над 18 години.
2. С разглеждането на страниците на smile0n.com вие декларирате, че нямате морални, религиозни, възрастови или законови ограничения да разглеждате материали за възрастни, навършили сте пълнолетие и се съгласявате безусловно с настоящите “условия за ползване”.
3. smile0n.com не толерира по никакъв начин детската порнография и не показва на страниците си такива изображения.
4. smile0n.com не е отговорна за никакви последствия, възникнали от публикуването на снимки от създателите или потребителите на сайта.
5. smile0n.com има право да премахва снимки, за които счита че представляват нарушение на условията за ползване.
6. С разглеждане на страници от smile0n.com вие декларирате, че по своя воля и желание посещавате този сайт.
7. Всички права на публикуваните аудио, видео, графични и текстови материали принадлежат на техните автори и собственици.
8. smile0n.com си запазва правото да редактира и допълва настоящите условия, с оглед спазването на всички законови разпоредби на Република България, както и с цел защита интересите на посетителите.
9.Сайта не носи отговорност, за публикуване на чужди лични данни.
Ако не сте съгласни с горепосочените условия и ако сте в страна, където материали от този тип са забранени от закона, НЕ ВЛИЗАЙТЕ В ТОЗИ САЙТ.